Zorg verzekering

Mijn praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen.

Fysio- en manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basis pakket van de zorgverzekering.

Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig. Deze behandelingen vallen dus buiten het eigen risico!! De aanvullende verzekering is per verzekering verschillend. Alleen de klachten die voorkomen op de chronische lijst Borst worden vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. De eerste 20 behandelingen vallen hierbij onder de aanvullende verzekering.

Tarieven

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of als u het aantal behandelingen uit uw aanvullende verzekering overschreden heeft gelden de volgende tarieven. Het tarief voor dry needling valt onder het fysio/manueeltherapie tarief.

Behandeling fysiotherapie €40,00
Behandeling aan huis €55,50
Behandeling manuele therapie €50,00
Screening, intake en onderzoek €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing €55,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €60,00

Maak een afspraak met Marjan